Tổng số thu phí qua các trạm BOT do Bộ GTVT quản lý trong năm 2021 là hơn 11.000 tỷ đồng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin, hiện nay, cả nước hiện có 62 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý, trong đó có 8 dự án đang tạm dừng thu phí. Như vậy, chỉ đang có 54 dự án BOT triển khai thu phí hoàn vốn.

Tổng số thu phí năm 2021 là hơn 11.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu các dự án BOT trong quý I hơn 3.300 tỷ đồng; quý II là hơn 3.140 tỷ đồng; quý III là hơn 1.700 tỷ đồng và quý IV là gần 3.000 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, để đảm bảo tính công khai, minh bạch, Tổng cục đã triển khai nhiều giải pháp như tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với công tác tổ chức thu, công tác hạch toán và báo cáo của nhà đầu tư, kịp thời phát hiện các tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm các vi phạm. Cùng đó tăng cường áp dụng công nghệ để tăng cường kiểm soát công tác thu phí của nhà đầu tư.

Được biết, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng phần mềm giám sát doanh thu độc lập, kết nối với dữ liệu tại các trạm thu phí để giám sát chặt, chống thất thoát doanh thu.

Các Cục Quản lý đường bộ khu vực có trách nhiệm định kỳ thực hiện kiểm tra số thu phí dịch vụ đường bộ, lưu lượng xe qua trạm thu phí và công tác sao lưu dữ liệu tại các trạm thu phí.

Đối với các nhà đầu tư dự án BOT, Tổng cục yêu cầu phải chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và của hợp đồng dự án đối với việc quản lý thu, chi. Xây dựng các giải pháp tăng cường quản lý nội bộ, kiểm tra, xử lý vi phạm, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thu phí.

Đồng thời, tăng cường tự kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất công tác thu phí; triển khai các biện pháp chống gian lận và thất thoát doanh thu thu phí; có hình thức xử nghiêm đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. Bên cạnh đó, thực hiện thu phí theo quy định của pháp luật, hợp đồng BOT. Thực hiện chế độ báo cáo, sao lưu dữ liệu, công khai thông tin về dự án theo quy định.

8 dự án đang tạm dừng thu phí gồm Dự án đầu tư QL1A đoạn tránh TP Thanh Hóa; dự án đầu tư QL1A đoạn tránh TP Hà Tĩnh; dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến tránh 2 đầu cầu từ ngã 3 Tân Vạn đến tuyến tránh TP Biên Hòa; dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Thị trấn Cai Lậy; dự án nâng cấp, cải tạo QL1K địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM; dự án cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn Nội Bài – Vĩnh Yên; dự án cải tạo, nâng cấp QL10 từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ tỉnh Thái Bình và tuyến tránh Đông Hưng; dự án sửa chữa nâng cấp một số đoạn trên QL20.

Ngân Tuyền (ANTĐ)