Trung tâm quản lý luồng không lưu có trách nhiệm từ chối phục vụ chuyến bay không đúng so với slot đã được cấp cho các hãng hàng không và thông báo cho hãng hàng không và Cục Hàng không Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc lập kế hoạch bay hàng ngày phù hợp với slot được xác nhận và phép bay được cấp.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện khi lập kế hoạch bay hàng ngày của các hãng hàng không (kế hoạch bay ngày) phải tuân thủ với slot được xác nhận và phép bay được cấp.

Cục Hàng không Việt Nam cũng giao Trung tâm Quản lý luồng không lưu -Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) kiểm tra, đối chiếu kế hoạch bay ngày với danh sách các chuyến bay được xác nhận slot của ngày kế tiếp và phép bay được cấp; từ chối cung cấp dịch vụ đối với các chuyến bay không đúng với slot được xác nhận và phép bay được cấp.

Các hãng hàng không phải thực hiện các chuyến bay đúng slot đã được cấp

Các hãng hàng không khai thác tại Việt Nam phải gửi kế hoạch bay ngày kế tiếp cho Trung tâm quản lý luồng không lưu vào lúc 10h00 (giờ Hà Nội) hàng ngày; phòng Vận tải hàng không gửi danh sách các chuyến bay được xác nhận slot của ngày kế tiếp vào lúc 10h00 (giờ Hà Nội); Trung tâm quản lý luồng không lưu rà soát, đối chiếu giữa kế hoạch bay ngày với slot được xác nhận và phép bay được cấp.

Trường hợp phát hiện chuyến bay sai giờ so với slot đã được xác nhận và phép bay được cấp, Trung tâm quản lý luồng không lưu có trách nhiệm từ chối phục vụ chuyến bay và thông báo cho hãng hàng không và Cục Hàng không Việt Nam trừ các trường hợp chuyến bay không phải xác nhận slot theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Các quy định trên áp dụng tạm thời từ ngày 1/8/2022 đối với các hãng hàng không Việt Nam tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Đối với các cảng hàng không khác, sẽ áp dụng khi có thông báo tiếp theo.

Ngân Tuyền (ANTĐ)