Bộ Tài chính cho rằng, tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản ổn định, doanh số bán ô tô đã tăng trở lại, do đó đề xuất tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là chưa phù hợp.

Trước đó, ngày 26/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2001/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô (sau đây gọi chung là ô tô) sản xuất, lắp ráp trong nước, theo đó, mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50%.

Tuy nhiên, đến ngày 31/5/2022 Nghị định này đã hết hiệu lực. Nhiều ý kiến đề nghị Bộ Tài chính xem xét tiếp tục kéo dài việc giảm LPTB cho xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến ngày 31/12/2022.

Bộ Tài chính cho rằng không cần thiết tiếp tục giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất lắp ráp trong nước

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, trên thực tế, tại thời điểm trình Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2001/NĐ CP, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ những tác động tích cực và tác động tiêu cực. Trong đó, Bộ Tài chính cho rằng việc giảm 50% mức thu LPTB đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có khả năng chưa tuân thủ hoàn toàn quy định theo nguyên tắc Đối xử quốc gia của Việt Nam trong khuôn khổ WTO, các FTA và Việt Nam và có thể tiếp tục nhận được yêu cầu giải thích từ một số quốc gia không có hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, đây là biện pháp hỗ trợ ngắn hạn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Do đó, trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Bộ, ngành, địa phương, cũng như kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 103, giảm 50% mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước để hỗ trợ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước cơ bản đang được kiểm soát, các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội đang dần phục hồi trở lại bình thường, trong đó có ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước).

Theo Báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam (VAMA) thì trong 7 tháng đầu năm 2022 doanh số bán hàng của xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đã tăng 39% so với cùng kỳ năm 2021.

“Theo đó, đề nghị xem xét tiếp tục kéo dài việc giảm LPTB cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến ngày 31/12/2022 là chưa phù hợp” – Bộ Tài chính cho biết.

Nhật Linh (ANTĐ)