Động thái này nhằm mục đích cắt giảm ước tính 317.700 kg màng cuốn nylon được sử dụng hàng năm 5 thị trường lớn của khu vực Đông Nam Á (cụ thể là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Philippines), góp phần thực hiện mục tiêu không rác thải ròng từ màng bọc lốp xe của Michelin.

Bảo vệ môi trường, Michellin bỏ màng cuốn nylon đối với lốp xe máy michelin (1).jpg

Tuy nhiên, chất lượng và hiệu suất của lốp xe máy Michelin luôn ở mức cao nhất ngay cả khi không có màng cuốn nylon.

Bảo vệ môi trường, Michellin bỏ màng cuốn nylon đối với lốp xe máy Lốp xe máy Michellin.png

Cùng với việc loại bỏ màng cuốn nylon đối với lốp xe máy, Michelin đã thiết kế lại nhãn dán nhằm đảm bảo nhãn dán bao gồm tất cả các thông tin cần thiết về lốp giúp cho việc nhận biết được nhanh chóng và dễ dàng, và nhãn dán này sẽ được dán trực tiếp lên mặt lốp xe máy.

Thành Nhơn (forum.autodaily.vn)